صنعت قیر

اسپادانا قیر پاسارگاد

پانزدهمین همایش ملی صنعت قیر و ماشین آلات