گرید  VG10 به جای قیر85/100  بصورت گسترده ، در کاربرد های اسپری کردن مانند پوشش سطحی و راه سازی در آب و هوای خیلی سرد مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین برای ساخت محصولات قیر امولسیون و قیر اصلاح شده نیز بکار میرود.

 

گرید VG20  معمولا برای راه سازی کردن در آب و هوای سرد و نواحی مرتفع از سطح دریا بکار میرود.

 

 Vg30 در درجه اول برای راه سازی  در شرایط سخت که نیاز به تحمل بار ترافیکی قابل توجهی دارد ، به جای قیر 50/70 بکار میرود.

 

VG40 به جای قیر  50/35 در مناطق پر تردد مانند تقاطع ها ، نزدیک باجه های عوارضی و پارکینگ های ماشین های سنگین استفاده می شود. به دلیل ویسکوزیته بالاتر ، می توان مخلوط های سخت تر قیر را برای بهبود مقاومت در برابر رانش و سایر مشکلات مرتبط با درجه حرارت بالاتر و بارهای ترافیکی سنگین تولید کرد.