از جمله فرآورده های قیری شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد، تولید قیر با درجه نفوذ پذیری ۴۰/۵۰ می باشد. این فرآورده همچنین از دو قطب بزرگ صنعت قیر (پاسارگاد و نفت جی) خریداری می شود. قیر ۴۰/۵۰ قیری است که از طريق انجام فرآيند هوادهی بر روي وکیوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحدهای قیرسازی به دست آمده به نحوی که درجه نفوذپذیری آن بین ۴۰ تا ۵۰ باشد. استفاده در صنایع راهسازی برای مناطق گرمسیری، عایق کاری و همچنین تولید قیرهای مایع از کاربردهای این نوع قیر است. قیر ۴۰/۵۰ جزء قیرهای صادراتی شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد بوده و به مقدار زیادی به کشورهای دیگر صادر می گردد. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد دارای شهرت خوبی در زمینه تولید بشکه های فلزی جدید برای صادرات عمده قیر ۵۰/ ۴۰ می باشد. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد توانایی مظروف سازی قیر ۴۰/۵۰ را در بشکه های صادراتی ۱۶۰ کیلوگرم و بشکه صادراتی ۲۴۰کیلوگرم و هم چنین بسته بندی در قالب فلکسی در حجم های بالا و قیر فله و بسته بندی شده بر روی پالت را دارد. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد در زمینه صادرات قیر اقدام به تولید قیر ۴۰/۵۰، تهیه قیر ۴۰/۵۰ ، بسته بندی قیر ۴۰/۵۰، مظروف سازی قیر ۴۰/۵۰ و صادرات قیر ۴۰/۵۰ نموده است.

قیر ۶۰/۷۰ یکی از انواع قیرهای تولیدی در شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد می باشد. قیر ۶۰/۷۰ اصطلاحاً به گریدی از قیرهای پالایشگاهی گفته می شود که از هوادهی وکیوم باتوم برج تقطیر به دست آمده و درجه نفوذ آن بین ۶۰ تا ۷۰ است. بیشترین استفاده این نوع قیر در صنایع راهسازی، عایق کاری، ساختمان سازی و همچنین تولید قیرهای مایع می باشد. از نظر محل استفاده، قیر ۶۰/۷۰ بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی معتدل است. در همین راستا شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد یکی از شرکت های تولید کننده قیر مرغوب ۶۰/۷۰ و مظروف سازی آن در ایران می باشد. قیر ۶۰/۷۰ جزء قیرهای صادراتی شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد بوده و به مقدار زیادی به کشورهای دیگر صادر می گردد. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد با مظروف سازی قیر ۶۰/۷۰ و صادرات قیر مرغوب ۶۰/۷۰ به کشور های دیگر توانسته گام بلندی در مطرح کردن قیر مرغوب ۶۰/۷۰ ایرانی بردارد.

یکی از فرآورده های تولیدی شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد، قیر با درجه نفوذ (مقدار سفتی قیر) ۸۵/۱۰۰ می باشد. قیر ۸۵/۱۰۰ قيري است كه از طريق انجام فرآيند هوادهی بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاههاي نفت گرفته مي شود) در واحدهاي قير سازي به دست مي آيد. این قیر به صورت پلمپ از پالایشگاه های نفت جی و پاسارگاد خریداری و در کارخانه اسپادانا قیر پاسارگاد تخلیه و در محوطه در بشکه های صادراتی استاندارد ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرمی با بالاترین کیفیت و مطابق استانداردهای جهانی مظروف سازی می گردد. بیشترین استفاده قیر ۸۵/۱۰۰ در صنایع راهسازی، عایق کاری، ساختمان سازی و همچنین تولید قیرهای مایع می باشد. این فرآورده از نظر محل استفاده، بیشتر مناسب مناطق سردسیر کشور است. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد با تولید قیر ۸۵/۱۰۰، مظروف سازی قیر ۸۵/۱۰۰، بسته بندی قیر ۸۵/۱۰۰ و صادرات قیر ۸۵/۱۰۰ به بیش از ۴۰ کشور توانسته گام بلندی در مطرح کردن قیر مرغوب ۸۵/۱۰۰ ایرانی بردارد.