اخبار

قیر ویسکوزیته (Viscosity Grade Bitumen)

قیر-ویسکوزیته

قیر ویسکوزیته (Viscosity Bitumen) و انواع رتبه بندی قیر VG

قیر ویسکوزیته نوعی قیر است که بر اساس ویسکوزیته آن طبقه بندی می شود. ویسکوزیته یک ماده، مقاومت آن در برابر جریان است. قیر ویسکوزیته در ساخت آسفالت، عایق کاری و سایر کاربردها استفاده می شود.

قیر ویسکوزیته بر اساس دو درجه بندی اصلی طبقه بندی می شود:

  • درجه بندی ASTM: این درجه بندی بر اساس زمان لازم برای جریان مقدار مشخصی از قیر در دماهای 60 و 135 درجه سانتیگراد طبقه بندی می شود.
  • درجه بندی AASHTO: این درجه بندی بر اساس زمان لازم برای جریان مقدار مشخصی از قیر در دمای 25 درجه سانتیگراد طبقه بندی می شود.

درجه بندی قیر ویسکوزیته

قیر ویسکوزیته بر اساس دو درجه بندی اصلی طبقه بندی می شود:

ویسکوزیته قیر با استفاده از یک دستگاه called ویسکومتر اندازه گیری می شود. ویسکومتر یک لوله باریک و بلند است که در یک انتهای آن یک مخزن قیر قرار دارد. مخزن قیر با یک پیستون در بالای آن بسته شده است. برای اندازه گیری ویسکوزیته، پیستون به آرامی پایین می رود و زمان لازم برای جریان مقدار مشخصی از قیر از طریق لوله اندازه گیری می شود.

  • درجه بندی ASTM: این درجه بندی بر اساس زمان لازم برای جریان مقدار مشخصی از قیر در دماهای 60 و 135 درجه سانتیگراد طبقه بندی می شود.
  • درجه بندی AASHTO: این درجه بندی بر اساس زمان لازم برای جریان مقدار مشخصی از قیر در دمای 25 درجه سانتیگراد طبقه بندی می شود.
درجه بندی ASTM

در درجه بندی ASTM، قیرویسکوزیته با استفاده از یک حرف و دو عدد نشان داده می شود. حرف نشان دهنده درجه بندی ASTM است و عدد اول نشان دهنده زمان لازم برای جریان قیر در دمای 60 درجه سانتیگراد و عدد دوم نشان دهنده زمان لازم برای جریان قیر در دمای 135 درجه سانتیگراد است.

به عنوان مثال، قیر VG-100-100 با استفاده از درجه بندی ASTM طبقه بندی می شود و زمان لازم برای جریان آن در دمای 60 درجه سانتیگراد 100 ثانیه و زمان لازم برای جریان آن در دمای 135 درجه سانتیگراد 100 ثانیه است.

درجه بندی AASHTO

در درجه بندی AASHTO، قیرویسکوزیته با استفاده از یک حرف و یک عدد نشان داده می شود. حرف نشان دهنده درجه بندی AASHTO است و عدد نشان دهنده زمان لازم برای جریان قیر در دمای 25 درجه سانتیگراد است.

به عنوان مثال، قیر VG-20 با استفاده از درجه بندی AASHTO طبقه بندی می شود و زمان لازم برای جریان آن در دمای 25 درجه سانتیگراد 20 ثانیه است.

رابطه بین دو درجه بندی


درجه بندی ASTM و AASHTO را می توان به یکدیگر تبدیل کرد. برای انجام این کار، می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

(AASHTO) = (ASTM60) / 4.5

به عنوان مثال، قیر VG-20 با استفاده از درجه بندی ASTM طبقه بندی می شود. زمان لازم برای جریان آن در دمای 25 درجه سانتیگراد با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

(AASHTO) = (ASTM60) / 4.5
(AASHTO) = (100) / 4.5
(AASHTO) = 22.22
قیر-ویسکوزیته

بنابراین، قیر VG-20 با استفاده از درجه بندی AASHTO به VG-22.22 تبدیل می شود.

رابطه بین گریدهای قیر ویسکوزیته

قیرویسکوزیته با گرید بالاتر، ویسکوزیته بیشتری دارد و کندتر جریان می یابد. قیرویسکوزیته با گرید پایین تر، ویسکوزیته کمتری دارد و سریعتر جریان می یابد.

به طور کلی، قیر ویسکوزیته با گرید بالاتر در کاربردهایی استفاده می شود که نیاز به قیر با چسبندگی بیشتر دارند، مانند ساخت آسفالت. قیر ویسکوزیته با گرید پایین تر معمولاً در کاربردهایی استفاده می شود که نیاز به قیر با جریان پذیری بیشتر دارند، مانند عایق کاری.

رده بندی قیرویسکوزیته بر اساس زمان لازم برای جریان مقدار مشخصی از قیر در دمای 60 درجه سانتیگراد طبقه بندی می شود.

رده بندی VG10، VG20 و VG30 نشان دهنده زمان لازم برای جریان قیر در دمای 60 درجه سانتیگراد است. به عبارت دیگر، قیر VG10 در دمای 60 درجه سانتیگراد در مدت زمان 10 ثانیه جریان می یابد، قیر VG20 در مدت زمان 20 ثانیه جریان می یابد و قیر VG30 در مدت زمان 30 ثانیه جریان می یابد.

این رده بندی ساده و آسان برای درک است. همچنین، این رده بندی به طور گسترده در صنعت نفت و پتروشیمی پذیرفته شده است.

در برخی موارد، ممکن است از رده بندی های دیگری برای قیر ویسکوزیته استفاده شود. به عنوان مثال، در ایالات متحده، از رده بندی AASHTO استفاده می شود. این رده بندی بر اساس زمان لازم برای جریان مقدار مشخصی از قیر در دمای 25 درجه سانتیگراد طبقه بندی می شود.

با این حال، رده بندی VG10، VG20 و VG30 رایج ترین رده بندی های مورد استفاده برای قیر ویسکوزیته هستند.

کارخانه قیر ویسکوزیته
کارخانه قیر ویسکوزیته

نوشته های مشابه