قیر 60/70 اسپادانا قیر پاسارگاد

 

تولید قیر 60/70

قیر ۶۰/۷۰ یکی از انواع قیرهای تولیدی در شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد می باشد. اصطلاحاً به گریدی از قیرهای پالایشگاهی گفته می شود که از هوادهی وکیوم باتوم برج تقطیر به دست آمده و درجه نفوذ آن بین ۶۰ تا ۷۰ است. بیشترین استفاده این نوع قیر در صنایع راهسازی، عایق کاری، ساختمان سازی و همچنین تولید قیرهای مایع می باشد. از نظر محل استفاده، این قیر بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی معتدل است. در همین راستا شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد یکی از شرکت های تولید کننده قیر مرغوب ۶۰/۷۰ و مظروف سازی آن در ایران می باشد. قیر ۶۰/۷۰ جزء قیرهای صادراتی شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد بوده و به مقدار زیادی به کشورهای دیگر صادر می گردد. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد با مظروف سازی قیر و صادرات قیر مرغوب ۶۰/۷۰ به کشور های دیگر توانسته گام بلندی در مطرح کردن قیر مرغوب ۶۰/۷۰ ایرانی بردارد

آب و هوای معتدل
مناطق گرمسیری
عایق کاری