واحد کنترل و کیفیت

بهره گیری از فرآیند مدیریت کیفیت، تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت به روز و مدرن، امکانات مناسب در ناوگان حمل و لجستیک، به مشتریان ما این اطمینان را می بخشد که همواره محصولات و خدمات با کیفیت برتر را در سریع ترین زمان ممکن و با قیمت رقابتی دریافت نمایند.

واحد تحقیق و توسعه شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد با بهره گیری از دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه های زیر فعالیت می کند:

انجام
فعالیتهای تحقیقاتی

الف- انجام فعالیتهای تحقیقاتی.

ب- انجام خدمات علمی آزمایشگاهی مربوط به انواع قیرها.

ازجمله آزمایش های انجام شده در شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد بر روی قیر به شرح زیر می باشد:

اولین آزمایش در اسپادانا قیر پاسارگاد آزمایش قابلیت نفوذ قیر(5ASTM-D) می باشد. این آزمایش برای تعیین سختی نسبی قیرهای خالص و قیرهای دمیده به کار می رود.

دارای معتبرترین استانداردها و گواهینامه های داخلی و خارجی

دومین آزمایش در اسپادانا قیر پاسارگاد آزمايش تعيين وزن مخصوص قير (ASTM-D70) است. هدف از این آزمایش، تعیین وزن مخصوص قیر در دمای مشخص می باشد. این آزمایش از این جهت دارای اهمیت است که در کارگاه‌های راهسازی، میزان ذخیره قیر )در تانکرها و استخرهای ذخیره قیر) برحسب وزن قیر بیان می‌شوند، لذا برای دانستن حجم قیر، محاسبه وزن حجمی دارای اهمیت است.

آزمایش  و

 تحقیقات

سومین آزمایش در اسپادانا قیر پاسارگاد سامان آزمايش کندروانی قیر یا ویسکوزیته (ASTM- D88) می باشد. هدف از آزمایش ویسکوزیته، تعیین خواص روانی قیر در دماهای بالا و تعیین عملکرد آسفالت می باشد.

چهارمین آزمایش در شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد آزمايش تعيين درجه نرمی قير (ASTM-D36) است. این آزمایش به منظور مقایسه حساسیت قیرها نسبت به تغییرات درجه حرارت آزمایش انجام می گیرد. قیری که درجه نرمی اش بیشتر باشد، کمتر در مقابل تغییرات درجه حرارت حساس بوده و درجه نفوذ و یا کندروانی آن کمتر تغییر می کند. یکی از اهداف این آزمایش محاسبه مقدار مقاومت قیر خالص و مصالح ساخته شده با آن قیر نسبت به تغییرات درجه حرارت می باشد.

پنجمین آزمایش در اسپادانا قیر پاسارگاد آزمايش خاصیت انگمی قير (ASTM-D113) است.