قیر 20/30

قیر 20/30 قیری است که از طریق هوادهی بر روی وکیوم باتوم ( ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحدهای قیرسازی بدست می آید و درجه نفوذ پذیری(تعیین مقدار سفتی قیر) آن بین 20 تا 30 می باشد. قیر 20/30 به دلیل خاصیت چسبندگی مناسب، در انواع آسفالت های پوششی وساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. از نظر محل استفاده، قیر 20/30 بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی معتدل است.

bitumen 60-70-bitumen 60/70