قیر 40/50

از جمله فرآورده های قیری شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد، تولید قیر با درجه نفوذ پذیری 40/50 می باشد. این فرآورده همچنین از دو قطب بزرگ صنعت قیر (پاسارگاد و نفت جی) خریداری می شود. قیر 40/50 قیری است که از طريق انجام فرآيند هوادهی بر روي وکیوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحدهای قیرسازی به دست آمده به نحوی که درجه نفوذپذیری آن بین 40 تا 50 باشد. استفاده در صنایع راهسازی برای مناطق گرمسیری، عایق کاری و همچنین تولید قیرهای مایع از کاربردهای این نوع قیر است. قیر 40/50 جزء قیرهای صادراتی شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد بوده و به مقدار زیادی به کشورهای دیگر صادر می گردد. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد دارای شهرت خوبی در زمینه تولید بشکه های فلزی جدید برای صادرات عمده قیر 50/ 40 می باشد. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد توانایی مظروف سازی قیر 40/50 را در بشکه های صادراتی 160 کیلوگرم و بشکه صادراتی 240کیلوگرم و هم چنین بسته بندی در قالب فلکسی در حجم های بالا و قیر فله و بسته بندی شده بر روی پالت را دارد. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد در زمینه صادرات قیر اقدام به تولید قیر 40/50، تهیه قیر 40/50 ، بسته بندی قیر 40/50، مظروف سازی قیر 40/50 و صادرات قیر 40/50 نموده است.

bitumen 60-70-bitumen 60/70