قیر 60/70

قیر 60/70 یکی از انواع قیرهای تولیدی در شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد می باشد. قیر 60/70 اصطلاحاً به گریدی از قیرهای پالایشگاهی گفته می شود که از هوادهی وکیوم باتوم برج تقطیر به دست آمده و درجه نفوذ آن بین 60 تا 70 است. بیشترین استفاده این نوع قیر در صنایع راهسازی، عایق کاری، ساختمان سازی و همچنین تولید قیرهای مایع می باشد. از نظر محل استفاده، قیر 60/70 بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی معتدل است. در همین راستا شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد یکی از شرکت های تولید کننده قیر مرغوب 60/70 و مظروف سازی آن در ایران می باشد. قیر 60/70 جزء قیرهای صادراتی شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد بوده و به مقدار زیادی به کشورهای دیگر صادر می گردد. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد با مظروف سازی قیر 60/70 و صادرات قیر مرغوب 60/70 به کشور های دیگر توانسته گام بلندی در مطرح کردن قیر مرغوب 60/70 ایرانی بردارد.

bitumen 60-70-bitumen 60/70