تولید قیر

شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد یکی از بزرگترین تولید کنندگان و تأمین کنندگان قیر ایران با داشتن یک واحد بشکه سازی و بسته بندی و مظروف سازی قیر صادراتی در استان اصفهان قادر به تولید قیر، مظروف سازی قیر و بسته بندی و صادرات انواع قیر ایران از جمله قیر 10/20، قیر 20/30، قیر 30/40، قیر 40/50، قیر 60/70، قیر 80/100، قیر 85/100، قیر 100/120، قیر VG10، قیر VG30 و قیر VG40 در ایران به سراسر جهان می باشد.