فرم دریافت لاستیک معیوب
اطلاعات
مشخصات تایر معیوب
ردیفدرصد کارکردسریالتاریخ خریدتاریخ تولیدسایز
1
2
3
4
5
توجه : در صورتیکه علت ایجاد عیب از موارد زیر شرکت از جبران خسارت معذور می باشد :
1. حرکت روی پنچری
2. حرکت روی پربادی
3. حرکت روی کم بادی
4. خرابی و صدمات وارده به دیواره تایر بر اثر برخورد با وسیله تیز
5. سایش نامنظم بخاطر استفاده غیر معمول