فرم نظر سنجی مشتریان
این پرسشنامه به منظور ارزیابی رضایت استفاد کنندگان تایر های وارداتی این شرکت طراحی شده است .
با تشکر از همکاری صمیمانه شما، لطفاً نسبت به تکمیل آن عنایت فرمایید .
مشخصات مشتری
مشخصات محصول خریداری شده
نظرسنجی