قیرVG 30

قیر 30VG به گریدی از قیرهای پالایشگاهی گفته می شود که از هوادهی وکیوم باتوم برج تقطیر به دست آمده و بر اساس ویسکوزیته (گران روی) آنها تقسیم می شوند. این نوع قیر در درجه اول برای ساخت پیاده روهای فوق سنگین قیری استفاده میشود که باید بارهای ترافیکی قابل توجهی را متحمل شوند. بیشترین استفاده این نوع قیر در صنایع راهسازی، عایق کاری، ساختمان سازی و همچنین تولید قیرهای مایع می باشد. از نظر محل استفاده، قیر 30VG بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی معتدل است. قیر 30VG می تواند به جای قیر نفوذی 60/70 استفاده شود. قیر 30VG جزء قیرهای تولیدی و صادراتی شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد بوده و به مقدار زیادی به کشورهای دیگر صادر می گردد. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد توانایی مظروف سازی قیر 30VG را در بشکه های صادراتی 160 کیلوگرم و بشکه صادراتی 240کیلوگرم و هم چنین بسته بندی در قالب فلکسی در حجم های بالا و قیر فله و بسته بندی شده بر روی پالت را دارد.

bitumen 60-70-bitumen 60/70