قیر VG 40

قیر 40VG به گریدی از قیرهای پالایشگاهی گفته می شود که از هوادهی وکیوم باتوم برج تقطیر به دست آمده و بر اساس ویسکوزیته (گران روی) آنها تقسیم می شوند. قیر 40VG در مناطق تحت فشار شدید مانند چهارراه ها، نزدیک عوارضی ها و پارکینگ کامیونها به جای قیر قدیمی با درجه نفوذپذیری 30/40 استفاده می شود. با توجه به ویسکوزیته بالای این نوع قیر، قیر سفت مخلوط می تواند به منظور بهبود مقاومت کششی و دیگر مشکلات مرتبط با درجه حرارت بالاتر و بارهای ترافیکی سنگین تولید شود. قیر 40VG جزء قیرهای تولیدی و صادراتی شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد بوده و به مقدار زیادی به کشورهای دیگر صادر می گردد. قیر صادراتی 40VG شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد از بزرگترین و معتبرترین پالایشگاه های ایران تأمین می شود. شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد با توجه به انتخاب مشتری خود قادر به عرضه گرید قیر 40VG در بسته بندی های متفاوت از جمله بشکه های صادراتی استاندارد 160 کیلوگرم و بشکه صادراتی استاندارد 240کیلوگرم و نیز بسته بندی در قالب های فلکسی در حجم های بالا و بسته بندی بر روی پالت و هم چنین قیر فله ای می باشد. شرکت سپاهان قیر جی با مظروف سازی قیر 40VG ، بسته بندی قیر 40VG و صادرات قیر 40VG به بیش از 40 کشور توانسته گام بلندی در مطرح کردن قیر مرغوب 40VG ایرانی بردارد.

bitumen 60-70-bitumen 60/70