قیر VG40 اسپادانا قیر پاسارگاد

2

قیر VG40

قیر VG40 یک نوع قیر است که بر اساس ویسکوزیته آن دسته بندی می شود. ویسکوزیته یک ماده، مقاومت آن در برابر جریان است. قیر VG40 دارای ویسکوزیته بالایی است، به این معنی که در دماهای معمولی سفت است و در دماهای بالا روان می شود. این ویژگی آن را برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر سایش و ترک خوردگی در دماهای بالا دارند، مناسب می کند.

VG40 در کاربردهای زیر استفاده می شود:

 • ساخت آسفالت در مناطق پرتردد مانند تقاطع ها، نزدیک عوارضی ها و پارکینگ کامیونها
 • ساخت روکش های سطحی در مناطقی که در معرض سایش زیاد هستند
 • ساخت پایه های آسفالت در مناطقی که در معرض ترافیک سنگین و دماهای بالا هستند
 • ساخت دال های بتنی مسلح با آسفالت در مناطقی که در معرض ترافیک سنگین و دماهای بالا هستند

در اینجا برخی از مزایای استفاده از قیر VG40 آورده شده است:

 • مقاومت در برابر سایش
 • مقاومت در برابر ترک خوردگی
 • توانایی تحمل بار ترافیکی سنگین
 • توانایی تحمل دماهای بالا

در مجموع، قیر VG40 یک ماده کاربردی است که در کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر سایش و ترک خوردگی در دماهای بالا دارند، کاربرد دارد.

برخی از تفاوت های کلیدی بین قیر VG40 و سایر گریدهای قیر عبارتند از:

 • ویسکوزیته: VG40 دارای ویسکوزیته بالایی است، در حالی که سایر گریدهای قیر دارای ویسکوزیته پایین تر یا متوسطی هستند.
 • کاربرد: VG40 برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر سایش و ترک خوردگی در دماهای بالا دارند، مناسب است، در حالی که سایر گریدهای قیر برای کاربردهای دیگر مناسب تر هستند.
 • مشخصات فنی:  این قیر دارای مشخصات فنی خاصی است که آن را برای کاربردهای خاص مناسب می کند.